Aterrizaje Piper PA-34-200T Seneca II (EC-JHQ) en Sabadell