Despegue Piper PA-34-200T Seneca II (EC-JHQ) del Aeropuerto de Sabadell